Som vän eller anhörig har du en viktig roll och är ett stort stöd du är för den utsatta kvinnan, bland annat genom att finnas där och lyssna på henne när hon berättar vad hon är utsatt för.

Att stå nära en utsatt kvinna kan vara påfrestande och frustrerande. Visa att du tror på det hon säger men utan att blanda in för mycket av dina egna känslor, dina känslor kan nämligen stjälpa den process hon är inne i. För mycket påtryckningar kan få henne att ta parti för sin partner, eller resultera i att hennes skuldkänslor ökar.

Låt henne berätta om och om igen, det är en del av hennes väg tillbaka till ett liv utan våld. Stötta henne att ta kontakt med kvinnojouren och/eller polisen. Viktigt är att det som sker är på kvinnans villkor – tvinga aldrig fram något.

Du som anhörig eller vän är alltid välkommen att kontakta kvinnojouren om du har frågor eller behöver råd.

Stötta kvinnan att samla bevis för vad hon är med om genom att:

  • Föra dagbok

  • Spara sms, mail ta skärmdumpar m.m

  • Dokumentera eventuella skador

  • Göra en säkerhetsplanering – Det kan handla om att ha en plan för vem hon kan kontakta och ta vägen ifall hon behöver fly. Bra nummer kan vara till en kvinnojour, socialjour eller några vänner eller familjemedlemmar.

  • Kontakta en kvinnojour/tjejjour

  • Göra en polisanmälan