Det kan vara bra att du på olika sätt dokumenterar det din partner utsätter dig för, antingen själv, eller om du kan få hjälp av någon som du litar på. Om du väljer att göra en polisanmälan är det viktigt att ha samlade bevis. Här följer några exempel på saker som kan vara bra att tänka på.

För dagbok

Anteckna när din partner slår eller hotar dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt och när.

Samla bevis

Spar sms, mail, inspelade samtal, brev och skärmdumpar med de hot du blir utsatt för.

Fotografera skadorna

Om du besöker sjukvård kan du be att läkaren tar fotografier. Även om du inte vill göra en polisanmälan just nu finns bilderna kvar ifall du skulle ångra dig längre fram.

Berätta för någon

Om du kan, berätta för en vän, släkting eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just då finns det någon som vet vad som hänt.

Om du behöver fly

Försök att förbereda vart du ska ta vägen om läget blir akut. Det kan handla om ha kontakter till vänner, kvinnojour, socialjour redo. Packa en väska med viktiga saker som  pass, bankdosa, bankkort och pengar.

Kontakta en kvinnojour/tjejjour

På jouren tror kvinnorna på vad du säger, de ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser. Kvinnojouren har tystnadslöfte men ger råd och stöd. Kvinnojouren tvingar ingen att göra en polisanmälan men stöttar dig om du vill göra det.

Gör en polisanmälan

Även om det kan kännas jobbigt att göra en polisanmälan kan det vara viktigt för din känsla av upprättelse att göra en. En kvinnojour kan stötta dig under processen.