Kvinnojouren Åre är en ideell förening som började ta form under 2019. Vi är kvinnoseparatistiska* och vår grund är att hjälpa och stötta våra medsystrar samt att bidra till en mer jämställd kommun. Över telefon eller genom fysiska möten stöttar vi kvinnor och tjejer som önskar prata med någon eller som behöver hjälp i kontakten med myndigheter. Vi brukar säga att vi håller din hand och släpper den inte. Vi kan följa med på rättegångar, möten med socialtjänst eller till sjukvården.

Är det något som inte känns bra i en relation? Har du varit med om något som inte känns okej? Vill du bara prata med en medsyster? Ring till vår telefonjour eller skicka ett mejl. Vi lyssnar på dig!

*kvinnoseparatistisk innebär att det endast är kvinnor som är medlemmar i Kvinnojouren Åre. Det betyder att det alltid kommer vara en kvinna som du möter om du tar kontakt med oss.