• Fysiskt våld kan vara när du blir knuffad, örfilad, luggad, sparkad eller hållen hårt, det kan vara ett stryptag eller att hen hindrar dig med sin kropp m.m. Våldet kan även handla om att olika tillhyggen används, som knivar eller vapen. Allt fysiskt våld är att beteckna som olika grader av misshandel.

  • Sexuellt våld när din partner tvingar dig till sexuella handlingar som inte känns okej. Materiellt våld betyder att din partner förstör dina ägodelar exempelvis genom att slå sönder saker, smälla hårt i dörrar eller sparka i väggar för att avreagera sig. Det kan också handla om att partnern riktar sitt våld mot ett husdjur.

  • Ekonomiskt våld är när din partner inte låter dig använda dina pengar som du vill, hen kanske manipulerar eller lurar dig i ekonomiska frågor, tar lån i ditt namn eller på andra sätt begränsar din ekonomi.

  • Psykiskt våld är att din partner kränker, förödmjukar, trycker ner eller nonchalerar dig. Hen kanske hotar (direkt eller indirekt), agerar ut sin svartsjuka, utövar kontroll eller inte låter dig träffa vänner eller andra betydelsefulla personer.

  • Latent våld handlar om att din partner skapar en känsla eller stämning där hen beter sig hotfullt och får dig att känna dig skrämd och rädd inför vad som kanske kommer. Det kan visa sig genom blickar, kroppsspråk och gester. Det latenta våldet påminner om tidigare våld eller hotar om nytt våld.

  • Försummelse är en typ av våld som oftast riktas mot personer med sjukdom, funktionsnedsättning och äldre. Din partner kan medvetet feldosera din medicin (för mycket eller för lite), lämna dig ensam utan tillsyn, försumma din hygien eller inte ge dig tillräckligt med mat eller dryck.

Normaliseringsprocessen

Våld i en relation börjar smygande. Det betyder att du sakta vänjer dig vid allt grövre våld. Det kallas för normaliseringsprocessen. Normalisering är ett sätt att överleva och härda ut, men gör också att det kan kännas svårt att lämna.